FR

World Elite Mastercard

De World Elite Mastercard werd met zijn unieke betaalgemak en uitzonderlijke diensten speciaal ontwikkeld om aan uw hoogste eisen tegemoet te komen.

Lees meer

De voordelen van de World Elite Mastercard

De World Elite Mastercard biedt u echte flexibiliteit op het gebied van uitgaven en betalingen en nog zoveel meer. Want of u nu vooral in België verblijft of het hele jaar door naar alle uithoeken van de wereld reist, met deze kredietkaart geniet u altijd perfecte gemoedsrust, dankzij haar talloze inbegrepen beschermingen en verzekeringen en responsieve bijstand. Om u te laten genieten van het beste dat het leven te bieden heeft.

Met uw Mastercard World Elite profiteert u van:

betaalcomfort

U betaalt makkelijk in België, in het buitenland en online. En u neemt overal ter wereld geld op.

een aanpasbare limiet van 100.000 euro voor uw maandelijkse uitgaven

bescherming van uw aankopen tegen diefstal, beschadiging of niet-levering

Aankopen gestolen? Onlineaankopen beschadigd of niet geleverd? Geen zorgen, uw verzekering vergoedt u!

inbegrepen bijstand

Een Full Assistance die u, uw gezin en uw 2 voertuigen 24/7/365 beschermt in België en in het buitenland, met een inbegrepen fietsbijstand.

Uw World Elite Mastercard in de praktijk

Met uw World Elite Mastercard kan u:

 • geld afhalen aan geldautomaten met MasterCard in en buiten België. Maar u kan ook geografische zones naar keuze deactiveren of opteren voor gebruik in België alleen
 • betalen bij 35 miljoen handelaars
 • veilig online betalen
 • exclusieve verzekeringen genieten

Het beheer van uw World Elite Mastercard is gratis en is inbegrepen in het forfait van uw Belfius Wealth-rekening.

De betalingen met uw World Elite Mastercard zijn gratis in de eurozone en genieten voordelige wisselkoersen buiten de eurozone². Geldopnames met uw World Elite Mastercard (aan geldautomaten en loketten) zijn gratis in de eurozone en genieten voordelige wisselkoersen buiten de eurozone. De betalingen met uw World Elite Mastercard worden in het begin van de volgende maand in hun geheel gedebiteerd van uw zichtrekening, zonder kosten noch interesten.

 • De standaard uitgavenlimiet bedraagt 100.000 euro per maand. Deze limiet kan echter verlaagd worden, permanent of tijdelijk.
 • Geldopnames in binnen- en buitenland mogen niet meer bedragen dan 620 euro/4 dagen.
 • In aangesloten bank- en wisselkantoren in het buitenland, kan u maximaal een bedrag opnemen dat gelijk staat aan het beschikbare bedrag op uw kaart (en als de lokale toelating geactiveerd is).

Uw verzekeringen en dekkingen in detail

De verzekering aankoopbescherming betaalt u een vergoeding bij schade, inbraak of diefstal met geweld, op voorwaarde dat uw aankoop een waarde van min. 50 euro vertegenwoordigt en deels of volledig betaald werd met uw World Elite Mastercard. Deze verzekering geldt tot 90 dagen vanaf de aankoopdatum voor een totaal of evenredig bedrag (max. 5.000 euro per schadegeval en 12.000 euro per jaar, per houder) die overeenstemt met:

 • de aankoopprijs in geval van:
  • diefstal met geweld of inbraak
  • accidentele schade en herstelling onmogelijk is
  • accidentele schade en herstellingskosten die hoger liggen dan de aankoopprijs
 • Herstellings- en transportkosten in geval van accidentele schade.
 • De vergoeding is verhoudingsgewijs als u slechts een gedeelte van de prijs met uw World Elite Mastercard betaalde.

Uitzonderingen: dieren, planten, cash geld, traveller’s cheques, transporttickets, schuldbewijzen, juwelen, edelstenen, voeding en dranken.

Algemene voorwaarden van de AIG-verzekeringen m.b.t. uw World Elite Mastercard

De verzekering bescherming van aankopen via het internet die inbegrepen is in uw World Elite Mastercard garandeert u terugbetaling of bijstand in geval van niet-levering of niet-overeenstemming van de geleverde nieuwe goederen, op voorwaarde dat uw aankoop:

 • een waarde heeft van min. 50 euro
 • deels of volledig betaald werd met uw MasterCard Gold
 • via een commerciële internetsite gedomicilieerd in de Europese Unie of in de VS

Voor een totaalbedrag van 500 euro/schadegeval/jaar.

Algemene voorwaarden van de AIG-verzekeringen m.b.t. uw World Elite Mastercard

U geniet een volledige bijstand in België en in het buitenland voor iedereen in het gezin en 2 voertuigen per gezin en fietsbijstand voor alle gezinsleden in Europa. De bijstandsverzekering is altijd van toepassing: u hoeft uw reis zelfs niet met uw World Elite Mastercard betaald te hebben om ze te kunnen genieten.

De dekkingen in verband met bijstand aan personen

 • vervoer of repatriëring van de zieke of gewonde en van de andere verzekerden die hem begeleiden, met inbegrip van de vervangende bestuurder, de hotelkosten voor de verlenging van het verblijf en een begeleider voor de minderjarigen
 • hospitalisatie en medische kosten: transport- en hotelkosten voor de gezinsleden, medische kosten in het buitenland tot 50.000 euro en dierenartskosten voor huisdieren
 • bij skiongeval: terugbetaling tot 200 euro voor onbenutte skilessen en forfaitdagen en tot 6.250 euro voor opsporings- en reddingskosten.
 • wij organiseren en nemen ten laste, op basis van de medische getuigschriften van de behandelende geneesheer, de repatriëring van alle verzekerde personen en de huisdieren die hen vergezellen wanneer zij in het buitenland verblijven en voortijdig naar hun woonplaats willen terugkeren in de volgende gevallen:
  • onverwacht overlijden of hospitalisatie van meer dan 5 dagen van een familielid tot in de tweede graad of diens echtgeno(o)t(e) of partner in België. Indien het betrokkene familielid jonger is dan 16 jaar volstaat een hospitalisatie van meer dan 2 dagen
  • onverwacht overlijden van een voor het dagelijkse beheer onmisbare vennoot of vervanger bij vrij beroep
  • zware schade aan de domicilie van de kaarthouder ingevolge brand, storm, ontploffing of natuurrampen (aardbeving, overstroming, terreinverzakking)
 • als een verzekerde zou overlijden, dan wordt het lichaam gerepatrieerd en is de post mortem behandeling gedekt voor een maximumbedrag van 750 euro. Ook de andere verzekerden en het voertuig worden dan gerepatrieerd
 • diensten zoals het geven van inlichtingen, doorgeven van dringende berichten, blokkering van bank- en kredietkaarten, hulp bij verlies of diefstal (identiteitspapieren, vervoerbewijzen, geneesmiddelen, brillen, contactlenzen, prothesen...), voorschieten van geld
 • bij verlies of diefstal van bagage: verzending van door familie klaargemaakte nieuwe bagage, en van 250 euro voor dringende aankopen
 • bij gerechtelijke vervolging schieten we de erelonen van de advocaat voor (tot 1.250 euro/verzekerde) en de eventuele borgsom (max. 12.500 euro)

Uw dekkingen ‘fietsbijstand’:

hulp of bijstand bij pech, een ongeval, vandalisme of (poging tot) diefstal van fietsen van uw gezinsleden (stadsfietsen, MTB, racefietsen, e-bikes... en speedelecs tot 50 cc) vanaf 1 km van uw woon- of verblijfplaats

Uitzonderingen en beperkingen:

 • maximaal 3 interventies/verzekeringsjaar en enkel op plaatsen die toegankelijk zijn voor hulpdiensten (niet op wegen in berggebied waar reddingsvoertuigen moeilijk geraken)
 • geen bijstand bij een niet- of onvoldoende opgeladen e-bikebatterij, wel als de batterij defect of beschadigd is
 • geen bijstand bij betaalde deelname aan sport en wedstrijden, of bij voorbereiding of deelname aan amateurwedstrijden

Uw dekkingen 'bijstand aan voertuigen en inzittenden':

 • pechverhelping, sleepdienst, vervoer van de inzittenden naar de garage, levering van een brandstofreserve, vervanging lekke band, oplossing voor een sleutelprobleem, verzending van wisselstukken
 • vervoer van de inzittenden tot op de bestemming, of hotelkosten, repatriëring van het voertuig als het langer dan 5 dagen geïmmobiliseerd blijft, of vervoer van een persoon om het voertuig na herstelling te gaan ophalen
 • bij diefstal van het voertuig: vervoer of repatriëring van de inzittenden en van het voertuig als het werd teruggevonden
 • kosten van de stalling, het achterlaten en het transport van het wrak
 • bijstand voor caravan en aanhangwagen
 • psychologische bijstand na een carjacking
 • vervangwagen bij immobilisatie van minstens 24 uur

Uw dekkingen ‘bijstand thuis’:

 • in geval van hospitalisatie: vervoer naar het ziekenhuis en terug naar huis, gezinsbijstand, kinderoppas, oppas voor mindervaliden, oppas voor huisdieren
 • psychologische bijstand na een homejacking

Wat moet u doen bij schade?

Zodra u dringende medische hulp hebt gekregen, belt u zo snel mogelijk naar de centrale die voorbehouden is aan de houders van de World Elite Mastercard, op +32 2 773 61 27 (24/7).

Algemene voorwaarden van de World Elite Mastercard Touring Assistance

De in uw World Elite Mastercard inbegrepen reisannulatieverzekering vergoedt u:

bij reisannulatie wegens:

 • zware ziekte, ongeval of overlijden (ook geldig voor een familielid tot de 2e graad)
 • inbraak, brand of een natuurramp die uw dringende aanwezigheid vereist (woonplaats, 2e verblijf, of zetel van uw onderneming indien u er eigenaar, bestuurder of directeur bent)
 • ontslag
 • echtscheiding, feitelijke scheiding of scheiding van tafel en bed
 • tweede zit
 • verlies en/of diefstal van reisdocumenten

bij onderbreking van uw reis wegens:

 • zware ziekte, ongeval of overlijden (ook geldig voor een familielid tot de 2e graad)
 • inbraak, brand of natuurramp die uw dringende aanwezigheid vereist (woonplaats, 2e verblijf of zetel van uw onderneming indien u er eigenaar, bestuurder of directeur bent)
 • ontslag

op voorwaarde dat uw reizen, vervoer en overnachtingen (geboekt via een touroperator, tussenpersoon of transporteur) of uw overnachtingsplaats voor minstens 50% via een Belfius-rekening betaald werden (overschrijving, debetkaart of World Elite Mastercard) en op voorwaarde dat minstens één gezinslid houder is van een geldige World Elite Mastercard

voor een totaal of evenredig bedrag (maximaal 10.000 euro) dat overeenstemt...

 • vóór het vertrek: met de reis-, transport- en/of overnachtingsannulatievergoeding
 • tijdens de reis: met de niet-terugbetaalbare uitgaven die al werden gedaan en met de noodzakelijke extra kosten voor uw terugkeer naar België
 •  

Als 50 à 75% van de prijs van de reis betaald werd via een Belfius-rekening, is de polis van toepassing in dezelfde verhouding tussen 75 en 100% dekt de verzekering 100% van het bedrag

Algemene voorwaarden van de AIG-verzekeringen m.b.t. uw World Elite Mastercard

Uw vlucht heeft meer dan 4 uur vertraging of u mist uw aansluiting? Dan hebt u recht op een schadevergoeding (max 200 euro) voor de uitgaven die u met uw Mastercard World Elite hebt gemaakt voor maaltijden, drank en andere reis- en/of verblijfskosten die niet ten laste worden genomen door de transporteur.

Komen in aanmerking voor schadevergoeding:

 • een vertraagde of geannuleerde vlucht
 • een verbod om aan boord te gaan wegens een overboekte vlucht
 • een aankomst met vertraging waardoor u uw aansluiting mist
 • een vertraging (van meer dan een uur) van het openbaar vervoer waardoor u uw vlucht of transit mist (met uitsluiting van 24 uur vooraf aangekondigde vakbondsstakingen of -acties)

Steeds op voorwaarde dat de vlucht werd betaald met uw World Elite Mastercard.

Algemene voorwaarden van de AIG-verzekeringen m.b.t. uw World Elite Mastercard